Tillgänglighet för tidningensvenskpolis.se

Polismyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem på tidningensvenskpolis.se och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den här sidan beskriver hur tidningensvenskpolis.se uppfyller de krav som ställs på tillgängliga webbplatser i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av tidningensvenskpolis.se inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från polisen.se på något annat format, till exempel tillgänglig pdf, textversion, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss via:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bristande förenlighet med lagkraven

Detta innehåll är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

  • En del bilder saknar tydliga alternativa textbeskrivningar.
  • På enstaka ställen används radbrytningar eller tomma stycken för att skapa luft i texterna.
  • Rubrikstrukturen är felaktig på enstaka platser. Det förekommer någon överhoppad rubriknivå men också att någon rubrik ska vara underrubrik till föregående rubrik men är felaktigt lagd på samma nivå som sin överordnade rubrik.
  • Objekt som får fokus vid tangentbordsnavigering döljs ibland av annat innehåll.
    Interaktiva objekt markeras inte alltid tydligt visuellt när de får fokus vid tangentbordsnavigation.
  • Gränssnittet fungerar ibland inte när användaren vill ändra inställningar för hur innehållet presenteras, till exempel mörkt läge och avstånd i texter.
  • Filmer saknar syntolkning.

Om du vill ha hjälp med att ta del av innehållet på webbplatsen, till exempel ett dokument, kan du vända dig till Polismyndigheten. Se mer information och kontaktuppgifter under rubriken ”Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?” ovan.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Filmer publicerade före den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Konsultföretaget Useit har gjort en oberoende granskning av polisen.se utifrån standarden EN 301 549. Useit har gjort en analys av innehållet och granskningen färdigställdes 1 februari 2024.  Denna granskning har legat till grund för även den här redogörelsen, eftersom webbplatserna använder samma tekniska lösning.

Datum för bedömning: Den 19 april 2024.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 17 maj 2024.