Tillgänglighet för tidningensvenskpolis.se

Polismyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem på tidningensvenskpolis.se och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den här sidan beskriver hur tidningensvenskpolis.se uppfyller de krav som ställs på tillgängliga webbplatser i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av tidningensvenskpolis.se inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från tidningensvenskpolis.se på något annat format, till exempel tillgänglig pdf, textversion, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss via:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. 
 • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i länkar, hänvisningar och rubriker.
 • Det förekommer länkar där syftet med länken inte framgår utan omgivande sammanhang.
 • Det förekommer länktexter som är för långa, och som därför inte är särskilt signifikanta.
 • Det förekommer tabeller som inte är korrekt märkta. Rubrikceller kan saknas.
 • På vissa sidor används endast sensoriska kännetecken, för att ange var besökaren kan hitta relaterat innehåll. 
 • När fel uppstår i webbformulär meddelas det inte alltid tydligt för användaren och syfte med inmatningsfält i webbformulär är inte angivet. Det gäller till exempel e-postformulären.
 • Information genereras med CSS.
 • Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig.
 • Det förekommer listor utan listelement.
 • Filmer är inte syntolkade.
 • Alla pdf-filer är inte tillgängliga. Till exempel saknas titel, rubriker, språkdefinition och alt-texter till bilder. Dokument är inte uppmärkta med korrekt rubrikstruktur och tabeller är inte heller korrekt märkta. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. Inmatningsfält i blanketter saknar etiketter. En del dokument är inskannade som bilder och har ingen alternativ presentation.

Oskäligt betungande anpassning

Polismyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Otillgängliga pdf-filer publicerade före den 1 december 2021. Det är ett omfattande arbete att anpassa alla tidigare publicerade dokument på så sätt att de uppfyller de skärpta lagkraven för tillgänglighet.

Om du vill ha hjälp med att ta del av innehållet i ett dokument kan du vända dig till Polismyndigheten. Se mer information och kontaktuppgifter under rubriken ”Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?” ovan.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Pdf-filer och word-filer publicerade före den 23 september 2018.
 • Filmer publicerade före den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Polisen har gjort en egen bedömning av tillgängligheten på webbplatsen. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-12-03.