Arbetar för fred och säkerhet

Karta över i vilka länder utlandsstyrkan finns och information om ansökningsprocessen. Grafik.

Bild: Erik Nylund

Just nu jobbar omkring 70 svenska polisanställda utomlands, i freds- och säkerhetsfrämjande insatser, som organiseras av FN, EU och andra organisationer.

Svenskarna som tillhör polisens utlandsstyrka finns utspridda i 14 olika länder. De är utlånade av Polismyndigheten, som fortfarande betalar deras lön. En av dem är Frida Vehmas Sandvik, som i vanliga fall är gruppchef på lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn i Stockholm. Nu är hon i Colombia, som internationell observatör på en FN-mission. Hennes uppdrag är att bidra till genomförandet av fredsavtalet mellan gerillagruppen FARC och regeringen.

– Jag ansvarar för alla säkerhetsfrågor, vilket innebär mycket kontakt med lokal polis och militär, berättar hon.

– Vi gör regelbundna besök i området för återintegrering av ex-FARC, där de bor och lever. Annars har vi möten med olika representanter från samhället för att hålla oss uppdaterade om hur situationen i området ser ut.

Polisens utlandsstyrka, som hör till utlandssektionen vid internationella enheten på Noa, får varje år in mellan 300 och 400 intresseansökningar av polisanställda som vill pröva utlandstjänst.

– Många söker, men det gäller att hitta dem med rätt kompetens, säger Ann-Sofi Jakobsson, chef för utlandsstyrkan.

Personer med språkkunskaper behövs alltid, enligt Ann-Sofi Jakobsson, framför allt i engelska men även franska och spanska. Vidare behövs fler intresseanmälningar från polisanställda med chefsbakgrund. Även personer med specialistkompetens efterfrågas allt mer, till exempel analytiker och it-forensiker. För de flesta tjänster krävs tidigare erfarenhet av utlandstjänst.

– FN har sedan pandemin skärpt sina ålderskrav så vi behöver också fler intresseanmälningar från polisanställda i 30- och 40- årsåldern, säger Ann-Sofi Jakobsson.

Den som lämnar in en intresseanmälan söker till nästföljande år. Alla sökanden som uppfyller vissa grundläggande krav får sina uppgifter och kompetenser registrerade. Om man sedan kommer ifråga för ett utlandsuppdrag beror helt på vilken kompetens de olika organisationerna som leder insatserna – framför allt FN och EU – behöver.

Polismyndigheten har ett uppdrag från regeringen att hålla utlandsstyrkan med en viss volym.

Under de senaste åren har den legat på 100 till 110 års- arbetskrafter. Det betyder inte 110 personer utan betydligt fler – eftersom missionerna är olika långa, och inte börjar samtidigt. Den som vill lämna in en intresseanmälan för tjänstgöring i polisens utlandsstyrka måste få den tillstyrkt av sin chef.

– Om en chef inte kan säga ja just när en medarbetare frågar, kanske önskemålet kan läggas in i personens långsiktiga utvecklingsplan, så att denne kan söka längre fram, säger Ann-Sofi Jakobsson.

Hon framhåller att det är ett gemensamt uppdrag för Polismyndigheten att polisen deltar i freds- och säkerhetsfrämjande insatser genom utlandsstyrkan.

Enligt Ann-Sofi Jakobsson gjordes nyligen en undersökning av ett externt företag som visade att åtta av tio som tjänstgjort i utlandsstyrkan vill åka ut igen. Men Polismyndighetens inriktning är det ska vara en växelverkan mellan nationell och internationell tjänstgöring. Därför bör det gå ett par år mellan uppdragen.

Eric Löfgren, kriminalinspektör på grova brott i Ystad, har varit iväg tre gånger. Under sammanlagt fyra år har han arbetat i fredsbevarande FN-missioner i Sydsudan, Liberia och Somalia.

– Min roll varierade lite men grunden var polisrådgivare, det vill säga att man på något sätt guidade den inhemska polisen i deras uppgifter, på ett direkt eller indirekt sätt. Vi arbetade inte själva som poliser och var till exempel inte beväpnade, säger han.

Eric Löfgren tycker att utlandstjänstgöringarna har lärt honom mycket. Han säger att han till exempel har fått en stor förståelse för både det lilla och stora arbetet inom FN som organisation.

– Jag är bekväm i obekväma situationer och har en större inblick i hur det politiska spelet integrerar med hur det fungerar i en mission. Jag har också lätt att förstå och tala med folk från olika länder och med olika kulturell bakgrund.

Vilken var den största utmaningen på plats?

– Miljön kan vara påfrestande att vistas i, inte bara värmen men också avsaknaden av bekvämligheter, utbud av mat och distans till vänner och familj.

Vill du tjänstgöra i utlandsstyrkan igen?

– Absolut, väskan är redan packad!

Olika uppdrag

Uppdragen är oftast tolv månader – ibland kortare. De kan se väldigt olika ut. Det kan handla om att arbeta med förmågeutveckling av den lokala polisen, rådgivning till polisledning eller ministerier och stöd till utvecklingen av en demokratisk polis. Det kan också vara att hjälpa till att skapa trygghet för lokalbefolkningen och övervaka genomförandet av fredsavtal. Att arbeta operativt med polisiära befogenheter kan också förekomma men är ovanligare. Utredning av krigsbrott är ett annat uppdrag som för närvarande växer.